Tarife

Cost proiectare:

Necesar pentu obtinere autorizatiei de constructie si executarea lucrarilor (Proiect autorizatie construire arhitectura, structuri si instalatii (PAC) si Proiect tehnic si Detalii de executie (PT+DE)).

Pret Proiectare arhitectura: 7.0 eur/mp/suprafata desfasurata a constructiei –faza PAC si PT+DE cuprinde imagini 3D, plan situatie, planurile tuturor nivelelor+acoperis, 4 fatade, 1-2 sectiuni, 3-4 detalii executie special;

Pret Proiectare structura rezistenta: 3.0 eur/mp/ suprafata desfasurata a constructiei – faza PAC si PT+DE cuprinde plan fundatii, detalii fundatii, stalpi, centuri, grinzi, plansee, cantitati beton, fierbeton, caramida;

Pret Proiectare instalatii: 2 eur/mp/suprafata desfasutata a constructiei – faza Proiect autorizatie constructie cuprinde scheme instalatii sanitare, termice, si electrice, plan goluri tehnice fundatie;

Pret Comision pentru obtinere avize: 200 lei / aviz pentru proiectele intocmite de firma noastra, 300 lei/aviz pentru alte proiecte, plus taxele aferente fiecarui aviz.

Documentatii urbanism:

Pret Documentatie tip plan urbanistic de detaliu (PUD): 1500 -3000 eur in functie de dificultatea si amploarea proiectului.

Pret Documentatie tip plan urbanistic zonal ( PUZ ): 0.2 – 3eur/mp in functie de suprafata terenului, dificultatea si amploarea proiectului, pentru parcelari, introducere in intravilan, marirea indicatorilor urbanistici.

Documentatii cadastru: 600 lei/parcela cadastrata;

Documentatii suplimentare:

Proiect desfintare demolare (PAD): 3.5eur/mp/ suprafata desfasutata a constructiei, pentru obtinerea autorizatiei de desfintare;

Proiect releveu: 2eur/mp/ suprafata desfasutata a constructiei; necesare pentru consolidare, mansardare, supratajare;

Pret expertiza tehnica: 250-500 euro, functie de complexitatea si amploarea lucrãrii, obligatorii pentru consolidare, mansardare, supratajare, alipire la calcan cu subzidire;

Proiect organizare executie (POE) : 2eur/mp/ suprafata de teren in santier; necesare pentru consolidare, mansardare, supratajare;

Pret studiu geotehnic: 800-1200lei necesar pentru stabilirea calitatii terenului unde urmeaza sa fie amplasata constructia si dimensionarea corecta a fundatiei;

Pret scenariu de securitate la incendiu: 1000-2000lei in functie de dificultatea si amploarea proiectului obligatoriu pentru functiunile cu caracter public (restaurant, hoteluri, biserici, sali aglomerate).

Pret deviz materiale de constructii cu evaluarea costurilor: 1,5 euro/mp/suprafata desfasutata a constructiei cuprinde toate materialele de constructie necesare si preturi medii ale manoperei (de la fundatie la finisaje) cu preturile la zi si etapizarea executiei.

Pret Proiectare instalatii faza DDE: 2.5eur/mp/suprafata desfasutata a constructiei in functie de dificultatea si amploarea proiectului.Faza Detalii de executie cuprinde consultant privind optimizarea solutilor de instalatii sanitare si termice, scheme instalatii sanitare si termice, plan goluri tehnice fundatie, planurile tuturor nivelurilor cu amplasarea corpurilor se incalzire si sanitare, detalii, deviz de material.

Pret Dirigentie de santier: 600-1500euro pentru intocmirea cartii tehnice a imobilului si deplasare la fazele determinante in functie de dimensiunea constructiilor. 100-800 euro/lunã, pentru supraveghere pe durata executiei, functie de complexitatea si amploarea lucrarilor de executie supravegheate.

Cost Taxe catre autoritati:

Taxe avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

Aviz apa si canalizare : 124 lei apanova – daca exista retele de apa si canal, 6 lei la primaria comunei -daca nu exista retele;

Aviz alimentare cu energie electrica: 68.20lei;

Aviz gaze naturale:140lei in functie de suprafata terenului si existenta numarului postal;

Contract firma salubritate: 250-1200 lei in functie de suprafata constructiei si firma aleasa;

Aviz alimentare cu energie termica(RADET): 98.11lei;

Aviz telefonizare: 47.32lei;

Aviz transport urban:

Aviz securitate la incendiu:gratuit

Aviz protectia mediului: 103.6lei;

Aviz aparare civila: gratuit;

Aviz sanatatea populatiei: 250lei;

Aviz Directiei de cultura, culte si patrimoniu cultural national: gratuit;

Aviz Inspectoratului de Stat in Constructii: gratuit;

Acord arhiepiscopia bucurestilor: gratuit;

Aviz tehnic de consultant preliminara de circulatie CPUMB: 60lei;

Taxa de timbru de arhitectura: 0.05% din valoarea de investitie*;

Extras de carte funciara de informare: 20lei;

Aviz ADP (administratia domeniului public):

Taxa comisia de precoordonare retele edilitare: 50lei;

Taxa autorizatie de construire:

-persoane fizice : 0.5% din valoarea de investitie*;

-persoane juridice: 1% din valoarea de investitie*;

Taxa acord unic0.1% din valoarea de investitie

Taxa inceperea lucrarilor la inspectoratul de stat in constructii : 0.1% din valoarea de investitie* ;

Taxa finalizarea lucrarilor la inspectoratul de stat in constructii : 0.7% din valoarea de investitie*;

*Valoarea de investitie minimã acceptatã este de 806 lei / mp arie desfãsuratã construitã (ADC).Valoarea si coeficientii de calcul difera de la o primarie la alta.